ABBASİLER DÖNEMİ

Yazar  çคқıʟ-τคşı - Görüntüleme - Okunma  1384 - Yorum  3
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
%

Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#1
ABBASİLER DÖNEMİ

İmage
ABBASİLER DÖNEMİ(750-1258)

Abbasiler,Hz.Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu'l Abbas Abdullah'ın kurduğu halife hanedanıdır. 

750 yılında Abbasiler Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler.Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular.

Emeviler,halifeliği,Hz. Muhammed'in amcaoğlu ve damadı,dördüncü halife Hz.Ali'den zor ve hile kullanarak almışlar,bununla da yetinmeyerek peygamber ailesine karşı kanlı bir siyaset gütmüşlerdi.Bu yüzden Emevilere karşı düşmanlık artmış,özellikle Hicaz,Irak ve İran'da büyük hoşnutsuzluklar baş göstermişti.Abbasoğulları bu düşmanlıktan yararlanarak,halifeliğin peygamber ailesinden en lâyık olana geri verilmesi gerektiği yolunda propagandaya giriştiler.

Emevilerin,özellikle çoğunluğu Türk olan bölgelerde(Horasan,Toharistan,Sogd) uyguladıkları vergi soygunculuğu ve Arap olmayanları aşağı görme siyaseti bu propagandayı daha da güçlendirdi.Horasanlı Ebu Müslim adında bir Türk,Emevilere karşı ilk ayaklanmayı başlattı.Önceden Türklerin Müslüman olanları ile olmayanlarını barıştırmış ve bunları İranlı Şiilerle birleştirerek güçlü bir birlik hazırlamış olan Ebu Müslim,Arap ordularını yenerek Emevi saltanatına son verdi.

Peygamber sülâlesinden Ebul Abbas Seffah halifeliğe getirildi(750).İlk Abbasi halifesi olan Ebul Abbas,Emevileri acımadan yok ettiği için kendisine kan dökücü anlamına gelen el-Seffah adı verildi.
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#2
ABBASİLERDE DEVLET YÖNETİMİ

ABBASİLER DÖNEMİ DEVLET YÖNETİMİ

*Abbasiler yönetimi ele geçirdikten sonra içte otoriteyi sağlamış,İspanya hariç İslam dünyasında siyasal birliği sağlamışlardır.Anadolu’ya seferler düzenlemiş,İstanbul’u kuşatmış veBizans’ı vergiye bağlamışlardır.Ayrıca Akdeniz’deki Girit,Sicilya ve Sardinya adalarında egemenlik kurmuşlardır.

*Emevilerin izlediği Arapları üstün görme politikasından vazgeçerek Türk ve İran kökenli kişileri üst düzey görevlere getirmişlerdir.Türklerden askerî,İranlılardan ise idariî alanlarda yararlanmışlardır.İran’dan etkilenerek vezirlik makamını oluşturmuş,ordularında Türklerin onlu sistemini kullanmışlardır.

*Abbasiler askeri faaliyetlerden çok kültürel faaliyetlerle ön plana çıkmışlardır.Eski Hint,Yunan ve Helenistik eserleri Arapça’ya tercüme ederek medreselerde okutmuşlardır.Bu durum farklı kültürlerin İslam medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamıştır.

*Bağdat’ta Beyt-ül Hikme adı verilen çok yönlü bir eğitim kurumu kurmuş,bu sayede Bağdat’ı bilim ve kültür merkezi haline getirmişlerdir.

*IX. yüzyılın sonlarında eski güçlerini kaybetmeye başlayan Abbasi Devleti’nin topraklarında tevaif-i müluk adı verilen devletçikler(Tolunoğulları,Akşitler,Samanoğulları ve Büveyhoğulları gibi) kurulmuştur.Bu durum Abbasilerin merkezi otoritesinin zayıfladığını göstermektedir.

*X. yüzyılda siyasal güçlerini önemli ölçüde kaybeden Abbasiler,Türk devletlerinin himayesinde yaşamış,1258’de Moğol İstilası sonucunda yıkılmıştır.Mısır’a kaçan Abbasi ailesinin üyeleri Memlüklere sığınmıştır.Memlükler bu aileyi himaye ederek halifeliğin devam etmesini sağlamışlardır.

NOT:İslam Devleti’nin başkenti önce Medine,Hz.Ali döneminde Kûfe,Emeviler Döneminde Şam,Abbasiler Döneminde ise Bağdat olmuştur.Bu durum İslam Tarihinde egemen güç değiştikçe yönetim merkezinin değiştiğini gösterir.Yönetimi ele geçiren güçler taraftarlarının çoğunlukta olduğu bölgeleri merkez yaparak güvenliklerini sağlamayı amaçlamışlardır.
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#3
ABBASİLERDE TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ

ABBASİLER DÖNEMİNDE TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ

Abbasilerle Türkler arasındaki ilişkiler Talas Savaşı’yla başlamıştır.Hoşgörülü bir yönetim anlayışını benimseyen Abbasiler,Türklere askeri ve idari görevler vermiş,Bizans sınırında kurulan avasım eyaletlerine(Diyarbakır,Malatya,Maraş,Antakya,Adana,Tarsus) Türkleri yerleştirmişlerdir.Bu durum Abbasilerin bu yolla Türklerin askeri yeteneklerinden yararlanmaya çalıştıklarını gösterir.

 Abbasi halifesi Mutasım,Bağdat yakınlarında kurduğu Samarra şehrine Türkistan’dan getirdiği Türkleri yerleştirmiştir.Abbasiler bu yolla Türklerin Araplarla karışmalarını önlemeye çalışarak askeri yeteneklerini korumayı amaçlamışlardır.

Gazneliler ve Selçuklular,Şiî Büveyoğullarını yenerek Abbasi halifelerini himayeleri altına almışlardır.
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#4
ABBASİ HALİFELERİ

ABBASİ HALİFELERİ

*Ebu'l-Abbas(750-754)
*Mansur(754-775)
*Mehdi(775-785)
*Hadi(785-786)
*Harun(Reşid 786-809)
*Emin(809-813)
*Memun(813-833)
*Mutasım(833-842)
*Vâsık(842-847)
*Mütevekkil(847-861)
*Muntasır(861-862)
*Mustain(862-866)
*Mutez(866-869)
*Muhtedi(869-870)
*Mutemid(870-892)
*Mutezid(892-902)
*Muktefi(902-908)
*Muktedir(908-932)
*Kahir(932-934)
*Razi(934-940)
*Mutteki(940-944)
*Mustekfi(944-946)
*Muti(946-974)
*Taî(974-991)
*Kadir(991-1031)
*Kâim(1031-1075)
*Muktedi(1075-1094)
*Mustazhir(1094-1118)
*Musterşid(1118-1135)
*Reşid(1135-1136)
*Muktefi(1136-1160)
*Müstencid(1160-1170)
*Mustazi(1170-1180)
*Nâsır(1180-1225)
*Zâhir(1225-1226)
*Mustansır(1226-1242)
*Mustasım(1242-1258)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş


Konuyu Okuyanlar:   1 Ziyaretçi

♫ Müzik, Sohbet ve Forum Birarada ♫
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye, Üretici: MyBB, © 2002-2022 MyBB Group, MyBB Destek: ....