Karayolları Trafik Kanunu

Yazar  çคқıʟ-τคşı - Görüntüleme - Okunma  1692 - Yorum  6
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
%

Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#1
Karayolları Trafik Kanunu

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18 Ekim 1983 tarihinde kanunlaşmış ve 18 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu kanunun amacı,karayollarında,can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda anılacak önlemleri belirlemektir.Bu Kanun,trafikle ilgili kuralları,şartları,hak ve yükümlülükleri,bunların uygulanmasını ve denetlenmesini,ilgili kuruluşları ve bunların görev,yetki ve sorumluluk,çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.
 
Karayolları Trafik Yönetmeliği ise,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca,can ve mal güvenliği yönünden;karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak,Yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.
*Trafikle ilgili kurallara ve bunların uygulanmasına,
*Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine,
*Araçların tescili,teknik durumları,muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere,
*Araç sürücülerinin sınavları ve belgelerinin verilmesine,
*Karayolundan faydalananların hak ve yükümlülüklerine,eğitimine,
*Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev,yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon düzenine,
*Trafikle ilgili diğer hususlara,ilişkin konulardaki esas,usul,şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar.
 
Kaynak: T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kitabı syf.19
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 09.09.2015, 00:46 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#2
Kurullar,Kuruluşlar ve Komisyonlar

TRAFİK İLE İLGİLİ KURUL,KURULUŞ VE KOMİSYONLAR

1)KARAYOLLARI GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU

Kurul, Başbakan'ın başkanlığında,yılda iki defa toplanır. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Güvenlik Trafiği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önemlerini belirler. 

Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulunun Görevleri;
*Karayolu trafik güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek ve uygulatmak
*Tespit ettiği hedefler doğrultusunda gerekli mevzuat ve yasal düzenlemeleri hazırlatmak
*Bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak
*Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'nun önerilerini değerlendirip karara bağlamak ve kararların uygulanması için gerekli koordinasyonu belirlemek

2)KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Kurul ayda bir kez toplanır,zorunlu hallerde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir.

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
*Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak
*Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak
*Uygulamada görülen aksaklıkları tespit edip,giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak
*Karayolu güvenliğinin geliştirilmesi için plan hazırlamak
*Karayollarının bakım,yapım ve işletmesinden sorumlu tüm kurum ve özel kuruluşların projelerini yapan ve uygulayan yetkili ve sorumlu kişilere çağdaş ilim ve teknik esaslarına uymaları konusunda önerilerde bulunmak

Kaynak: T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kitabı syf.20
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 10.09.2015, 00:40 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#3
Kurullar,Kuruluşlar ve Komisyonlar

3)EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trafik ile ilgili kuruluşların çalışma şartları,personel görev ve yetkileri Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca yürütülür. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik kuruluşları ile bu kuruluşların görev ve yetkileri bu amaca yönelik hizmetleri yürütmek üzere her ilde ve gerekli görülen ilçelerde tecil şube veya büroları kurulur.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Görevleri;
*Araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin, kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasa hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek
*Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek
*El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
*Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek,gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek
*Trafik kazası sonucunda hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin, süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek
*Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
*Sürücülerin belgelerini vermek
*Taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek
*Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak
*Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek
Kaynak: T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kitabı syf.21

4)JANDARMA TEŞKİLATI TRAFİK BİRİMLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Trafik Hizmetlerinde Görev,Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır;
*Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek,
*Duran veya akan trafiğin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak.
*Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelenerek, iz ve delillerini tespit etmek, adli işlemlere ve istatistiği bilgilere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak.
*Trafik kazaları sonucu, yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun trafiğe açılmasını sağlamak.
*Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılmasını, en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden sakıncası bulunan yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak.
*Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması mecburi görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesisler ile ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi bulunan malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında, gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Kaynak:http://kirklareli.gov.tr/
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 10.09.2015, 00:34 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#4
Kurullar,Kuruluşlar ve Komisyonlar

5)MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Görev ve Yetkileri;
*Motorlu araç sürücülerinin yetişmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bu sürücü kurslarını denetlemek
*Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, sınavlarda başarılı olanların sertifikalarını vermek,
*Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimi düzenlemek, trafik genel eğitim planları hazırlamak, ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.
*İlköğretim ve orta öğretim okullarının ders programlarına eğitim amacıyla zorunlu ve uygulamalı trafik ve ilkyardım dersleri koymak,
*Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemekle görevli ve yükümlüdür.

6)SAĞLIK BAKANLIĞI

Görev ve Yetkileri;
*Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak,

*Trafik kazalarında yaralananları en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifade edebilmelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığı'nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,
*Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,
*Bu konunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak,
*Trafik kazaları sebebi ile üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm sağlık hizmetleri bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakmaksızın kurum tarafından sağlık uygulama tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanır.

Kaynak:http://www.karamurselarslansurucukursu.com/
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 10.09.2015, 00:35 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#5
Kurullar,Kuruluşlar ve Komisyonlar

7)TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Köy yollarında;
*Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeri yapıp gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
*Yol güvenliği ile ilgili; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projeleri incelemek ve gerekenleri onaylamak,
*Yapım bakımından sorumlu olduğu karayolalrındaki tesisler için bağlantıyı sağlayarak, geçiş yolları yönünden izin vermek,
*Kaza analiz sonuçlarına göre, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak,
*Kanun yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verile trafikle ilgili diğer görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür.
Kaynak:http://www.karamurselarslansurucukursu.com/

8)ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Orman Yollarında;
*Trafik düzeni ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak
*Trafik kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları içine trafikle ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak
*Ayrıca köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görünenler, orman yolları için de geçerlidir.

Kaynak:T.C Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kitabı syf.24
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 10.09.2015, 00:37 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#6
Kurullar,Kuruluşlar ve Komisyonlar

9)ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Görev ve Yetkileri;
*Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimleri Karayolları Trafik Kanunu açısından ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak. 
*Bu kanun açısından karayolu taşınmasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak.
*Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak  veya yaptırmak

*Muayene istasyonlarını denetlemek
*35. madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek
*Bu maddede belirtilen idari tedbirleri almak
*Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

10)KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Yetkileri;
*Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında düzenleme ve işaretleri yaparak gerekli önlemleri almak
*Karayollarındaki işletme standartlarını tespit ve kontrol etmek
*Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri inceleyip onaylamak
*Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
*Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre veriler hazırlayıp gerekli teknik bilgileri ve kaza analiz sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak veya aldırmak
*Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik edip uygun olanları tasdik etmek
*Karayolu yapılarına hasar verenler ile yapım be bakım sırasında görevlilerin ikaz ve işaretlerine uymayanlar hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek

Kaynak:http://www.karamurselarslansurucukursu.com/
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 10.09.2015, 00:40 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş
Durumu :
Çevrimdışı
çคқıʟ-τคşı
Süper Moderatör
Süper Moderatör
user avatar
Dusunceli
İsmi:
Verdiği Beğeni:31
Aldığı Beğeni:127
Mesajlar: 3,164
Rep Puanı: 0
#7
Kurullar,Kuruluşlar ve Komisyonlar

11)BELEDİYELER

Görev ve Yetkileri;
*Sorumlu olduğu yolun yapısını, trafik düzeninin güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak
*Yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapmak
*Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmesine izin vermek
*Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve oradan kaldırmak
*Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve engellemek
*Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak

12)İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARI
İl sınırları içinde, mahalli ihtiyaç ve şartlara göre; trafik düzenini ve güvenliği bakımından yönetmelikle gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, iller vali veya yardımcısının başkanlığında, Belediye, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamlık başkanlığında, aynı kuruluşların yönetici temsilcilerinin katıldığı İlçe Trafik Komisyonu kurulur.  

Görevleri;
*İl sınırları içinde mahali ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzenini ve güvenini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak
*Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak
*Trafikle ilgili soruları çözümlemek
*Bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu'nun müdahalesini gerektiren hususları içişlerine iletmek
*Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekli ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit edip sayılarını belirlemek
*Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek

Kaynak:http://www.karamurselarslansurucukursu.com/
[Resim: cakiltasi.png]


(En son düzenleme: 10.09.2015, 00:46 çคқıʟ-τคşı.)
Beğenenler:
Alıntı Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Trafik İşaretleri ve Anlamları çคқıʟ-τคşı 2 2,818 20.09.2015, 20:11
Son Yorum: çคқıʟ-τคşı
  Trafik İle İlgili Tanımlar çคқıʟ-τคşı 8 1,962 12.09.2015, 01:44
Son Yorum: çคқıʟ-τคşı
  Trafik Psikolojisi çคқıʟ-τคşı 9 3,778 08.09.2015, 22:47
Son Yorum: çคқıʟ-τคşı

Konuyu Okuyanlar:   1 Ziyaretçi

♫ Müzik, Sohbet ve Forum Birarada ♫
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye, Üretici: MyBB, © 2002-2021 MyBB Group, MyBB Destek: ....