SEVGiCELiM

Tam Versiyon: MISIR SANATI
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
-MISIR SANATI(MİMARİ)-

İmage

*Mimari Hanedanlık Öncesi Dönemde(MÖ 4000) gelişti.
*Mısırlıların ölümsüz hayata olan inançları etkileyici bir mezar mimarisi oluşturmalarını sağladı.
*Firavunlar tahta çıktıklarında mezarlarının yapımına başlanıyordu ve hayatı boyunca devam ediyordu.
*Heybetli ve sağlam görünüşlü mimari taş duvarların dengesini sağlayabilmek ihtiyacından ötürü oluşmuştu.
*Firavun mezarları ile tanrılar için yapılan tapınaklar ve mezarlardaki lahitler Eski Mısır mimarisine egemendi.
*Duvarlar son derece kalındı ve dengenin sağlanabilmesi için eğimliydi.
*Geniş kirişler oluşturmak mümkün değildi,bu yüzden taş sütunlar birbirine yakın inşa edilirdi.
*Kirişler gerilme direnci küçük olan maddelerden yapılırdı ve yekpare olmak zorundaydı.
*Eski Mısır’da kubbe yapımı bilinmiyordu bu yüzden tüm çatılar düzdü.
*Taş yapılarda geniş kapı ve pencereler yapılamıyordu.
*Tarihi olaylar duvarlara ve dikili taşlara hiyeroglif yazı ile yazılıyordu.
*Dinsel semboller her türlü mimari yapının vazgeçilmez ögeleriydi.
*Tapınaklar tek katlı olurdu.

Kullanılan Malzemeler:
Taş:Büyük yapılarda granit,kireç taşı ve kum taşı kullanılırdı.
Tahta:Mısır’da odun kaynağı bulunmamasından ötürü nadiren kullanılırdı.
Tuğla:Küçük yapılarda kullanılırdı fakat dayanıksız olduğu için çok azı bugüne kalabilmiştir.
İnşaatta kullanılan basit ve ilkel araçlara rağmen,yüzyıllar boyunca yıkılmayan,hatta yıpranmayan bu mimari harikaları Mısırlıların planlama,mühendislik ve iş teşkilatı gücünü ispat etmiştir.

Piramitler
Eski Mısırlılar firavunun öldükten sonra ölüler kralı Osiris olacağına inanırlardı.Yeni firavun da Horus(güneş-tanrının koruyucusu ve göklerin hakimi) olurdu.Bu döngü güneşin doğuşu ve batışıyla sembolize edilirdi.
Yapılış amaçları krallar öldükten sonra mezar ve hazinelerinin korunmasıdır.
İlk piramit Kral Zoser tarafından veziri İmhotep’e yaptırılmıştır.(MÖ 2630 civarı)
En ünlüleri Giza Piramitleridir.Bunlardan Keops dünyanın eski yedi harikasından biri sayılmaktadır.

Piramitlerin Bazı Özellikleri:
*Duvarları değerli taşlarla kaplıdır.
*Lahitler piramidin tam merkezindedir.
*İçerisinde birçok kabartma,heykel ve hiyeroglif bulunur.
*İçlerinde öbür dünyaya yapılan güneş yolculuğu mitolojisinin yanı sıra güneşin geceleyin karşılaştığı düşman devleri yenip,geceden şafağa zaferle çıkışını anlatan papirüs üzerine yazılmış metinler ve taşlar üzerine kazınmış resimler vardır.
-MISIR SANATI(RESİM)-

İmage

Mısır resim sanatı perspektif kullanan sanatların tersine,biçimsel yasalara dayanmaz,ama tanınma kolaylığı açısından bir “en küçük bölen” gözetir.

Antik Mısır resmini anlayabilmek için çizim tekniklerini bilmek gerekir. Resimler çizilirken yararlanılan tekniklerden en temel olanları şunlardır:

Figürler sağa dönük olarak çizilir,sağ ile sol arasındaki ilişki de simgesel olarak önemlidir.Bir figür sola dönük olacaksa,elinde tuttuğu simgelerle ilgili “doğru” eller yine de korunurdu.

Yüz profilden çizildiği halde gözün tamamı çizilirdi.

Bacaklar yüzün baktığı yöne bakardı.

Köleler ve hayvanlar daha doğal ve daha küçük ölçekli çizilir,bu onların önemli olmadıklarını gösterirdi.

Resimler ya papirüs üzerine ya da mezar ve tapınak duvarlarına yapılırdı.

Antik Mısır resminde üç temel konu mevcuttu:
*Dinsel olaylar *Askeri olaylar *Günlük olaylar

-MISIR SANATI(EDEBİYAT)-

İmage

*Mısır edebiyatının ilk örnekleri,din yazıtları,ilahiler,hükümdar övgüleri ve zafer kutlamalarıdır.

*Mısırlılar,yazı ve şiirlerini genellikle duvara kazırlar,papirüs üstüne ya da defterlere geçirirlerdi.

*Mısır edebiyatında pek çok tür bulunmakla beraber,bazı türler gelişmemiştir.Örneğin, yazılı dram ve komedi ile ilgili metinlere rastlanmamıştır.Tarih ve Coğrafya alanında bulunan metinler de son derece yetersizdir.

*Dil ve güzel söz Mısırlılar için günlük hayatta ve dinde büyük önem taşırdı.Mısırlılar “Söz,hünerlerin en zorudur.” kanısına varmışlardı.Katip ve memurlara önem vermeleri,hiyeroglifi güzelleştirmeleri ve edebiyatla ve özellikle şiirle uğraşmaları bu düşünceden ötürüdür.

*Hiyeroglif resim yazısı da,Mısır kültürünün ilginç özelliklerinden biridir.Sağdan sola,soldan sağa,yukarıdan aşağı,aşağıdan yukarıya yazılabilen bu yazı büyük bir ihtimalle Mısırlıların kendi icadıdır.

*Yazıtlar en eski ve en ilginç dinsel edebiyat metinleridir.Bunlar arasında ilahiler,dualar,yakarılar,zafer övgüleri,efsaneler vardır.

*Atasözleri,ahlak kuralları ve öğütler bakımından Mısır kaynakları bir hayli dolgundur.

*En eski ahlaki öğütler kitabı Ta-hotep tarafından yazılmıştır.

*Mısır edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri Ölüler Kitabı’dır.MÖ 1600 yılında başlayan Yeni Krallık döneminde ve daha sonra mezarlara ve türbelere yerleştirilen çeşitli büyü metinlerinden meydana gelmiş bir derlemedir.

*Mısır şiirlerinin en güzel örnekleri kuşkusuz sevgi şiirleridir.Çoğu kısa olan bu şiirlerde satırlar da genellikle kısa ve ritmiktir.Sevgi şiirleri, şölen ve eğlencelerde okunduğu gibi,mezar ve türbelere ölüleri keyiflendirmek amacıyla kazılır ve yazılırdı.

-MISIR SANATI(MÜZİK)-

İmage

*Harp,flüt,simbal,davul,trampet ve çeşitli borular gibi müzik aletleriyle yapılan Eski mısır müziği gelişmiş bir sanat koluydu.

*Eski Mısır’da müzik tapınaklarda sıkça duyulurdu.

*Bunun dışında havanın kararmasıyla birlikte yapacak işleri olmayan insanlar beraber oturup şarkı söylerlerdi.

*Müziğin ekonomik önemi de vardı.İşçiler çalışırken yapılan müzikler,onların daha istekli çalışmalarını ve böylelikle daha verimli olmalarını sağlıyordu.
MISIR SANATI(ZANAAT&HEYKELCİLİK)

ÇÖMLEKÇİLİK

İmage

-ÇÖMLEKÇİLİKTE TEKNİĞİN GELİŞİMİ-

Hanedanlık öncesi dönem:
*Nubia’da çömlekçi çarkı olmadan,el yapımı tabak çanak üretiliyordu.

Erken Hanedanlık Dönemi:
*Kil düz bir aletle eziliyordu ve ince kenarlı kaplar üretiliyordu.

Eski Krallık:
*Elle kullanılan çömlekçi çarkı icat edildi.
*Killeri pişirmek için kullanılan fırınlar geliştirildi.
*Bu gelişmeler sonucunda çömlekler daha simetrik ve tek renk oldular.