SEVGiCELiM

Tam Versiyon: EMEVİ SANATI
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
EMEVİ SANATI

Emevi sanatı,özellikle mimarlık alanında gelişmişti.Emevi döneminden günümüze pek çok cami,saray,kale gibi yapılar kalmıştır.Emevi sanatı;Yunan,Bizans,İran’daki Sasani sanatından etkilenmiştir.

I.Velid döneminde(705-715) Şam'da yaptırılan Emeviye Camisi(ya da Ümeyye Camisi),Emevi mimarlığının karakteristik özelliklerini taşır.Dikdörtgen planlı cami,eski bir Roma tapınağının temeli üzerinde yükselir.Yapı,dört büyük ayağın taşıdığı dört kemere oturtulan bir kubbeyle örtülüdür.Caminin kare planlı üç minaresi vardır.Avlusunu üç yandan iki katlı revaklarla çevrilidir.
Emeviye Camisi,günümüze pek az örneği kalan zengin mozaik bezemeleriyle de dikkati çeker.Bu bezemelerde Yunan ve Bizans etkileri açıkça görülür.

Kudüs'te sekiz köşeli Kubbetü's-Sahra da(ya da Ömer Camisi) Emevi mimarisinin önemli bir örneğidir.Emevilere karşı ayaklanan Abdullah bin Zübeyr Mekke'yi ele geçirince,Halife Abdülmelik Hz.Muhammed(s.a.v)'in namaz kılmış olduğu yerde,Müslümanların hac ödevini yerine getirmeleri için bu camiyi yaptırmıştır.
Gene Abdülmelik döneminde Kudüs'te yapılan Mescid-i Aksa büyüklüğüyle dikkat çeker.

Emevilerin Suriye çöllerinde yaptırdıkları saray,köşk, kale gibi yapılardan günümüze çok azı ulaşmıştır.Lût Gölü'nün kuzey ucundaki Kuseyr Amra Köşkü,çevresi geniş surla çevrili bir alandadır ve salon ile hamamdan oluşur.Salonun duvarlarının Emevilerin askeri zaferlerini betimleyen resimler kaplı olması dikkat çekicidir.Bu resimlerde de Yunan ve İran etkisi görülür.

Emevi sanatının bir özelliği de,duvar yüzeylerini hiç boş yer bırakmaksızın bezemekti.Şam'ın 200 km güneyinde kurulmuş tipik bir çöl sarayı olan Mşatta Sarayı,kulelerle güçlendirilmiş bir surun ortasında yer alır.Mşatta Sarayı’nın içinde de Yunan ve İran etkisi taşıyan zengin bezemeler vardır.

Emevilerden kalan bir başka yapı biçimi de bir tür han olan ribat idi.Bir surla çevrili olan ribatlarda odalar,ambar,ahır,sarnıç ve gözcü kuleleri bulunuyordu.Uzun yolculuklar sırasında konaklamak için kullanılan ribat,aynı zamanda küçük birer askeri üstü.
EMEVİ SANATI BAŞ YAPITLARI

EMEVİYE CAMİSİ
[Resim: emevi_cami.jpg]

KUBBETÜ'S-SAHRA
[Resim: the%20dome%20of%20the%20rock5.jpg]

MESCİD-İ AKSA
[Resim: mescidi-aksa-hakk%C4%B1nda-k%C4%B1sa-bilgi.jpg]

KUSEYR AMRA KÖŞKÜ
[Resim: kuseyr+amra.jpg]

MŞATTA SARAYI
[Resim: ribat.jpg]